Oferta

Tablice synoptyczne do systemów alarmowych

Firma AEK istnieje od 1998 r. Zajmuje się produkcją tablic synoptycznych oraz paneli sterujących do systemów alarmowych i automatyki przemysłowej. Urządzenia te budowane są w oparciu o własny sterownik (rodzina sterowników MTS) jak również z wykorzystaniem sterowników oferowanych przez producentów systemów alarmowych. Produkujemy tablice do takich central jak:

 • Polon
 • Esser
 • UTC Fire & Security
 • Siemens
 • Bosch
 • MiniMax
 • Schrack Seconet
 • Galaxy
 • Satel
 • Automatyka przemysłowa wykorzystująca protokół Modbus

Oferujemy systemy monitoringu instalacji tryskaczowych w standardzie FM. Oferujemy własne systemy monitoringu stanów systemów technologicznych – np. monitoring pieców gazowych, instalacji ogrzewania podjazdów, itp.

Wykonujemy również tablice sterowane wyjściami OC.

Technologia

Tablice synoptyczne wykonywane są na indywidualne zamówienie klienta. Wymiar, sposób działania, zastosowane komponenty czy wygląd jest uzgadniany z Klientem. Firma służy sugestiami w oparciu o bogate, wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Zasadniczym elementem tablicy jest jej treść. Wielobarwny nadruk o dużej rozdzielczości na płycie z tworzywa sztucznego umieszczony jest w ramie z anodowanego aluminium. Zewnętrzny wymiar tablicy jest zgodny z wymaganiami zamawiającego, typowym wymiarem jest zbliżony do B1 (1000mm x 700mm.). Typowa grubość tablic to 30, 60, 90 mm. Możliwe są inne wymiary zgodnie z wymaganiem Klienta. W wielu realizacjach w tablicę wbudowana jest klawiatura systemu lub inne elementy sterujące. Każda tablica wyposażona jest w przycisk testu LED, często też pełniący funkcję elementu kasującego sygnał akustyczny.

Treść wydruku opracowywana jest z materiałów dostarczonych przez Klienta, mogą to być podkłady z ACAD, rysunki budowlane w postaci papierowej, odręczne rysunki, fotografie. Projekt tworzony jest w COREL DRAW, w postaci JPG 1:1 przesyłany jest klientowi. Po uzyskaniu akceptacji tablica jest realizowana. Elementami wskaźnikowymi są  diody LED. Mogą to być diody o ø3mm, ø5mm, ø8mm, czy inne. Stosowane kolory to czerwony, żółty, niebieski, zielony, pomarańczowy i biały. Ilość LED nie jest ograniczona, zależy od potrzeb i czytelności tablicy. Specjalizowany sterownik MTS128xx opracowany w firmie AEK nadzoruje obwody LED wykrywając i sygnalizując uszkodzenie.

Działanie tablicy określane jest przez program sterownika. LED może pulsować szybko lub wolno, może też świecić ciągle jak też i inwersyjnie. Jeden alarm może być przypisany do kilku LED, jedna LED może być aktywowana kilkoma alarmami. Każdemu zdarzeniu można przypisać zadziałanie wbudowanego sygnalizatora akustycznego.

Sterowniki rodziny MTS podłączane są do systemów poprzez łącze szeregowe RS232 lub RS485. Możliwe jest przygotowanie tablicy pracującej z wykorzystaniem architektury sieciowej. Działanie sterownika wynika z protokołu transmisji szeregowej. Wymiana informacji jest nadzorowana przez sterownik, sygnalizowane są stany awaryjne komunikacji, zasilania i poprawności działania sterownika.

Tablica synoptyczna kompletna

Firma oferuje wykonanie kompletnej tablicy synoptycznej. Klient dostarcza podkład projektu w postaci rysunku z ACAD, dokumentacji papierowej, rysunku odręcznego, zdjęcia itp. Materiały te stanowią podstawę do opracowania projektu w COREL DRAW, a następnie drukowany jest i umieszczany na płycie z tworzywa sztucznego. Rysunek ten jest w pełni odporny na wilgoć, wodę i ścieranie. Umieszczony jest w ramie z anodowanego aluminium. Montowane LED wystają ponad płytę, aby zwiększyć kąt widzenia sygnału. W tablicę zamontowane są wszystkie elementy niezbędne do jej pracy, z systemem podłączona jest za pomocą łącza szeregowego. Tablica może być zaprogramowana według wymagań Klienta. Klient montuje tablicę w obiekcie i podłącza do systemu według dostarczonej dokumentacji.

W przypadku tablic sterowanych z urządzeń innych niż sterowniki, LED podłączona są do listwy zaciskowej lub innego złącza rozłącznego. W takim rozwiązaniu LED podłącza się poprzez układ testowania obwodów.

W przypadku dużej ilości LED stosowana jest inna konstrukcja tablicy – składa się z dwóch rozłącznych elementów. Jeden element zawiera pola zaciskowe dla okablowania sterującego, drugi zawiera LED. Ułatwia to podłączanie okablowania.

Sterownik MTS128xx

Jest to dedykowana konstrukcja do sterowania LED. Można podłączyć do 128 LED. Wbudowany sygnalizator akustyczny, wejście przycisku KASUJ / TEST, wyjście dla LED AWARIA TABLICY / AWARIA ŁĄCZA / ZASILANIE. Zasilanie 10 do 37 V DC, 4,4 W max. Sterowniki produkowane są w wersjach różniąch się zaimplementowanym protokołem:

 • MTS128PP – protokół Polon PMC4000 (rodzina central Polon 4xxx)
 • MTS128PT – protokół Telsap 2000 rozszerzony
 • MTS128MP – protokół Modbus (rodzina central Polon 6000)
 • MTS128G – centrala Galaxy protokół SIA
 • MTS128MO – protokół Modbus RTU – wyjścia
 • MTS128MI – protokół Modbus RTU – wejścia
 • MTS128MIO – protokół Modbus RTU – wejścia / wyjścia
 • MTS128APD – centrala systemu SSP Aritech - wyjście drukarkowe
 • MTS128AWD – centrala systemu SSNiW Aritech – wyjście drukarkowe
 • MTS128MMD – centrala MiniMax - wyjście drukarkowe
 • MTS128BD – centrala Bosch – wyjście drukarkowe

Dostarczany w komplecie z taśmami do podłączania LED, kompletem złącz. Każdej LED można przypisać reakcję na jeden lub kilka alarmów. LED reagują na zdarzenia w systemie, które możliwe są do uzyskania z protokołu danej centrali. Każdy sterownik może mieć opisane 32768 relacji zdarzenie – LED, Każdemu zdarzeniu przypisujemy jedną z 4 reakcji: świecenie pulsujące 1 Hz, świecenie pulsujące 5 Hz, świecenie ciągłe, świecenie inwersyjne. Każdemu zdarzeniu można przypisać sygnalizację akustyczną. Możliwa praca równoległa (układ MASTER / SLAVE) w dowolnej ilości sterowników, co umożliwia budowę tablicy o dużej ilości LED.

Programator sterownika MTS128xx

Programator umożliwia zaprogramowanie sterownika MTS128xx do pracy z określoną centralą. Oprogramowanie umożliwia zaprogramowanie wszystkich typów sterownika. Jednocześnie umożliwia testowanie tablicy poprzez wbudowaną funkcję sterowania wskazanej LED. Wbudowane funkcje zapisu i odczytu pamięci sterownika. Programator podłącza się do sterownika z użyciem RS232 lub USB – w przypadku korzystania z arbitera MA32. W przypadku korzystania z łącza RS232 wymagany jest kabel programujący z zasilaczem. W przypadku współpracy sterowników z arbiterem MA32 wymagany jest kabel USB.

Program SpProgrammer cechuje się dużą intuicyjnością i zawiera funkcje ułatwiające oraz przyspieszające pisanie programu sterownika.

Konwerter SKT8

Konwerter sygnału RS232 / RS485 / RS232. Umożliwia przeniesienie informacji pozyskiwanych z łącza RS232 na dalsze odległości (do 1 km). Pełne łącze składa się z dwóch identycznych elementów. Z jednej strony podłączamy RS232 – wykorzystane są dwie linie TxD i RxD. Połączenie pomiędzy elementami wymaga 2 par skrętki i przewodu masy (opcjonalnie). Po drugiej stronie otrzymujemy sygnał RS232 (modem zerowy). Gwarantowany jest przesył informacji z prędkością 9600 bodów na odległość 1 km.

Konwerter SKT11

Konwerter RS232 / RS485 / RS232. Przeznaczony do centrali SINTONY – złącze J7 ( podłączenie drukarki, komputera). Wyspecjalizowany kabel do centrali SINTONY ze specjalnym złączem do włączenia w gniazdo J7 na płycie głównej. Składa się z dwóch elementów NA i OD. Połączone razem na krótko ( OD włożony w NA) stanowią odpowiednik kabla SAQ11, rozłączone i połączone max. 3 skrętkami mogą przenieść informację na odległość 1 km z prędkością max. 9600 bodów. RS232 po drugiej stronie to modem zerowy.

Konwerter SKT18

Konwerter RS232 / RS485 / RS232. Przeznaczony do centrali SINTONY – złącze J1 lub J10. Wyspecjalizowany kabel do centrali SINTONY ze specjalnym złączem do włączenia w gniazdo J1 lub J10 na płycie głównej. Składa się z dwóch elementów NA i OD. Połączone razem na krótko ( OD włożony w NA) stanowią odpowiednik kabla SAQ18, rozłączone i połączone max. 3 skrętkami mogą przenieść informację na odległość 1 km z prędkością max. 9600 bodów. RS232 po drugiej stronie to modem zerowy. Kabel SKT18 ma wyjście jak SAQ18.

Konwerter SKT18a

Konwerter RS232 / RS485 / RS232. Przeznaczony do centrali SINTONY – złącze J1 lub J10. Wyspecjalizowany kabel do centrali SINTONY ze specjalnym złączem do włączenia w gniazdo J1 lub J10 na płycie głównej. Składa się z dwóch elementów NA i OD. Połączone razem na krótko ( OD włożony w NA) stanowią odpowiednik kabla SAQ18, rozłączone i połączone max. 3 skrętkami mogą przenieść informację na odległość 1 km z prędkością max. 9600 bodów. RS232 po drugiej stronie to modem zerowy. Kabel SKT18a ma wyjście, które można włożyć bezpośrednio do portu COM komputera.

Rejestrator FP2000REC

Rejestrator jest urządzeniem przeznaczonym do zapisywania zdarzeń wykrytych przez centralę pożarowa FP2864N18/FP1216N18. Jest urządzeniem nie ingerującym w pracę centrali, stanowi jej uzupełnienie umożliwiając rejestrację min. 10 000 zdarzeń. Włączany jest pomiędzy drukarkę a centralę. Wszystkie komunikaty wysyłane na drukarkę są rejestrowane w urządzeniu. Możliwe jest odczytanie zdarzeń na wyświetlaczu rejestratora, wszystkie zdarzenia mogą być przepisane do komputera i tam przetworzone na plik odczytywany przez np. program Microsoft EXCELL. Ułatwia to późniejszą analizę zdarzeń.

Rejestrator RP1A

Rejestrator jest dedykowanym urządzeniem do nadzorowania pracy instalacji tryskaczowej lub zraszaczowej. Służy do zapisywania ciśnienia wody w instalacji, pracy pompy głównej, pracy pompy Jockey. Dane zbierane przez rejestrator prezentowane są w postaci wykresu pozwalając na szybką ocenę stanu szczelności instalacji na podstawie częstości załączania się pompy Jockey. Pamięć rejestratora pozwala na zapis okresu ok. roku, później są nadpisywane najstarsze zapisy.

Synoptyka szaf sterujących

Firma AEK zajmuje się również projektowaniem i wykonawstwem pulpitów sterujących dla automatyki. Konstrukcja pulpitów oparta jest o komponenty pracujące w protokole Modbus. Elementy indykacyjne i manipulatory podłączane są do sterowników MTS128Mxx podłączonych do systemu Gyrkin zaimplementowanego na mini komputerze. System współpracuje wewnętrznie w protkole Modbus RTU, z urządzeniami trzecimi w Modbus RTU lub Modbus TCP. System Gyrkin jest elastycznym oprogramowaniem umożliwiając realizację złożonych zależności sterujących pomiędzy sygnałami wejściowymi a sterowaniami wyjściowymi. Dobrze sprawdza się w systemach sterowania zaworami (Auma) jak też i wizualizacji stanów systemów takich jak Draeger (detekcja i pomiar gazów) czy Polon 6000 (system SSP).

Sterownik MTS128MO

Specjalizowany sterownik tablicy synoptycznej przeznaczony do współpracy z systemami automatyki przemysłowej, pożarowej, technologicznej wykorzystującymi protokół Modbus RTU. Do sterownika można podłączyć do 128 LED. Ma wbudowane wejście TEST LED oraz mechanizm synchronizacji pulsowania LED w układzie wielu sterowników. Każda z LED może świecić ciągle, pulsować 1 Hz, pulsować 5 Hz. Z każdą z LED jest skojarzony logiczny sygnalizator akustyczny, suma sterowań sygnalizatorów logicznych uaktywnia fizyczny sygnalizator na płytce sterownika.

Sterownik zasilany jest napięciem 11-36 V DC, pobór mocy 4,4 W max (wszystkie LED świecą).

Oferowany jako sam moduł lub w zestawie z kompletem akcesoriów.

Ilość LED sterowalnych ze sterownika 128
Stany LED Zgaszony, świeci ciągle, pulsuje 1 Hz, pulsuje 5 Hz
Sygnalizator akustyczny Wewnętrzny, generuje dźwięk pulsujący 1 Hz
Test LED Wbudowane wejście dla przycisku NO
Praca synchroniczna modułów Tak, maksymalnie 31 + master
Typ modułu Slave
Transmisja RS485
Parametry transmisji 9600, 8, 1, bez parzystości
Zasilanie 11-36 V DC
Pobór mocy 4,4 W max (128 LED, naciśnięty TEST LED)
Pobór prądu dla Uz = 12 V DC 370 mA max.
Wymiary 170,2 x 86,5 x 10 mm
Złącza do podłączania LED (raster 2,54mm) 3 x FC64, 2 x FC34
Złącze podłączenia modułu Na płytce DB 9 (M)
Złącze przycisku TEST LED i Zasilanie 1 x 4 pin, raster 2,54