Wsparcie

EvReader

Program umożliwiający odczytywanie zawartości rejestratora zdarzeń do komputera w postaci pliku w formacie CSV obsługiwanego przez Microsoft Excel. EvReader jest nowszą wersją aplikacji "Rejestrator FP2000REC".

Pobierz

SpProgrammer

Program umożliwiający programowanie sterowników z rodziny MTS128 produkowanych w AEK. Umożliwia programowanie wszystkich typów sterowników MTS128xx. Nie umożliwia programowania sterowników MTS64 – sterownik ten jest wycofany z oferty. Po zainstalowaniu programatora należy połączyć komputer z sterownikiem kablem RS232 dla sterowników wykonanych w wersji z RS232 lub poprzez przejściówkę USB / RS485 w przypadku sterowników wykonanych w tej wersji interfejsu.

Pobierz

Instrukcja sterownika MTS128Pxx

Instrukcja sterownika współpracującego z centralą Polon z wykorzystaniem protokołu Telsap lub PMC4000.

Pobierz

Instrukcja sterownika MTS128M

Instrukcja sterownika współpracującego z systemami automatyki wykorzystującymi protokół Modbus.

Pobierz

Instrukcja sterownika MTS128MO

Instrukcja sterownika tablicy synoptycznej współpracującego z użyciem protokołu Modbus RTU.

Pobierz

Instrukcja rejestratora RP1A

Instrukcja rejestratora ciśnienia wody w instalacji tryskaczowej. Rejestrator zapisuje ciśnienie w instalacji tryskaczowej (lub zraszaczowej) oraz podstawowe stany pomp: praca / awaria pompy głównej, praca / awaria pompy Jockey, zasilanie pompowni. Wynik zapisów interpretowany jest w postaci wykresu umożliwiając kontrolę instalacji, a w szczególności jej szczelność – informacja o częstości załączania pompy Jockey.

Pobierz

Instrukcja programu PrReader

Instrukcja obsługi programu PrReader dedykowanego dla rejestratora RP1A.

Pobierz