Synoptyka szaf sterujących

Urządzenie do monitoringu systemów automatyki przemysłowej MSD.

Urządzenie jest przeznaczone do budowy tablicy synoptycznej pokazującej pracę urządzeń przemysłowych. Znajduje zastosowanie do wizualizacji np. sterowni basenów, kotłowni gazowych, pompowni tryskaczowych, automatów produkcyjnych i innych. Składa się z dwóch modułów - modułu wejściowego A020132 oraz modułu tablicy synoptycznej A010132. Oba elementy połączone są czterema przewodami (zasilanie, interfejs RS485). Mogą być odległe od siebie do 1000 m. Element wejściowy A020132 montuje się na szynie DIN w szafie sterującej automatyką. Można podłączyć do 32 linii sygnałów. Wejścia typu OC (wspólna masa) lub bezpotencjałowe styki przekaźników. W prosty sposób w module wejściowym można zaprogramować, czy odpowiednia LED na tablicy ma świecić ciągle czy pulsować oraz czy ma być zgłaszany alarm akustyczny. Moduł A010132 montuje się w tablicy. Można podłączyć do niego do 32 LED. Wbudowany przycisk testu LED i potwierdzenia alarmu. Pobór mocy z zasilacza - 0,96W (wciśnięty przycisk LED dla wszystkich 32 LED). Na zdjęciu moduł wejściowy A020132.  Oferta

  Tablica synoptyczna kompletna

  Sterownik MTS64

  Sterownik MTS64S

  Sterownik MTS128

  Zestaw programujący sterowniki

  Moduł przekaźników MR4

  Moduł zerowania MZ5/MA5

  Konwerter SKT8

  Konwerter SKT11

  Konwerter SKT18

  Konwerter SKT18a

  Rejestrator FP2000REC

  Rejestrator RECES3

  Rejestrator RES800

  Synoptyka szaf sterujących

 


© 2019 AEK Zakład Projektowy

Polityka prywatności