Technologia

Tablice synoptyczne wykonywane są na indywidualne zamówienie klienta. Wymiar, sposób działania, zastosowane komponenty czy wygląd jest ustalany przez klienta. Firma służy sugestiami w oparciu o bogate, wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Zasadniczym elementem tablicy jest jej treść. Wielobarwny nadruk o dużej rozdzielczości na płycie z tworzywa sztucznego umieszczony jest w ramie z anodowanego aluminium. Zewnętrzny wymiar tablicy jest zgodny z wymaganiami zamawiającego, typowym wymiarem jest B1 (1000mm x 707mm.). Tablice wykonywane są w trzech grubościach: 23 mm, 35 mm i 63 mm. Tablice o grubości 63 mm wykonywane są dla większych wymiarów lub jeśli zawierają elementy przełączające. W wielu realizacjach w tablicę wbudowana jest klawiatura systemu lub inne elementy sterujące. Każda tablica wyposażona jest w przycisk testu LED, często też pełniący funkcję elementu kasującego sygnał akustyczny.

Treść wydruku opracowywana jest z materiałów dostarczonych przez klienta, mogą to być podkłady z ACAD, rysunki budowlane w postaci papierowej, odręczne rysunki, zdjęcia. Powstaje projekt w COREL DRAW, który w postaci JPG przedstawiany jest klientowi i po uzyskaniu akceptacji tablica jest realizowana. Elementami wskaźnikowymi są  diody LED. Mogą to być diody o ø3mm, ø5mm, ø8mm, czy inne. Stosowane kolory to czerwony, żółty, niebieski, zielony, pomarańczowy i biały. Ilość LED nie jest ograniczona, zależy od potrzeb i czytelności tablicy. W czasie normalnej pracy nadzorowana jest poprawność sterowania LED, jeśli jest uszkodzona, sterownik to wykrywa i sygnalizuje.

Działanie tablicy określane jest w drodze zaprogramowania sterownik. LED może pulsować szybko lub wolno, może też świecić ciągle, lub inwersyjnie. Jeden alarm może być przypisany do kilku LED, jedna LED może być aktywowana kilkoma alarmami. Każdemu zdarzeniu można przypisać zadziałanie sygnalizatora akustycznego.

Sterowniki rodziny MTS podłączane są do systemów poprzez łącze szeregowe RS232. Działanie sterownika wynika z protokołu transmisji szeregowej. Wymiana informacji jest nadzorowana przez sterownik i sygnalizowane różne stany awaryjne.

  Przykładowe realizacje


© 2019 AEK Zakład Projektowy

Polityka prywatności